Monday, June 11, 2012

15 czerwca: spotkanie ze STAND BY w Krakowie!

15/06/2012, 16:00
PREZENTACJA STAND BY / ЗА БЕЛАРУСЬ
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a
Po raz pierwszy pokażemy MULTIMEDIA przygotowane w projekcie, będzie można WYJŚĆ Z KSIĄŻKĄ a przed wyjściem zadać wiele trudnych pytań o Białoruś, o fotografowanie, o wszystko.
ZAPRASZAMY!
15/06/2012, 16:00

STAND BY / ЗА БЕЛАРУСЬ BY SPUTNIK PHOTOS
The Bunkier Sztuki Gallery, pl. Szczepański 3a
 
 For the very first time we are to show MULTIMEDIA prepared for the project, you can LEAVE WITH THE BOOK, but before then ask lots of difficult questions concerning Belarus, taking photos, everything at all.


SEE YOU THERE!

No comments:

Post a Comment